Основне меню →

Додаткове →

Бібліотека

Зміст

  Бібліотека Регіонального центру

професійно – технічної освіти №1

м. Кременчука 

  Сайт бібліотеки РЦ ПТО №1 м. Кременчука

Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив   – «Удосконалення освітного процесу шляхом підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та впровадження ефективних освітніх технологій» 

Методична тема бібліотеки«Вивчення читацьких потреб на книгу та інформацію та реальна допомога кожному в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів» 

Професійне кредо: “Людина – це підсумок прочитаного” 

Основні завдання та напрямки діяльності бібліотеки: 

1. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки. 

2. Сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів шляхом популяризації психолого–педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб. 

3. Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів у відповідності до плану навчально–виховної роботи навчального закладу. 

4. Формування інформаційної культури користувачів. 

5. Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями. 

6. Сприяння  вихованню грамотної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального творчого розвитку. 

Бібліотечний фонд бібліотеки формується відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм ЗП(ПТ)О. 

   Загальний фонд бібліотеки – 103821 

   Кількість користувачів – 969 

Бібліотечні працівники: 

Завідувач бібліотеки:

Світлана Безкровна

Бібліотекар:

Олеся Микитенко